Стаселька Кірыл Ігаравіч

 

Стаселька Кірыл Ігаравіч

Должность:
Навуковы супрацоўнік

Подразделение:

Аддзел сацыялогіі культуры

Ученая степень:

Ученое звание: 

Научные интересы: 

Сацыялогія культуры, сацыялогія літаратуры, сацыялогія палітыкі, сацыялогія медыя

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография

Скончыў Факультэт філасофіі і сацыяльных навук БДУ (2008-2013), магістратуру ІПНК пры НАН Беларусі (2013-2014), аспірантуру Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі (2014-2017).

Избранные публикации

  1. Стаселько, К. Социология литературы Пьера Бурдьё / К. Стаселько// Мн.: Социологический альманах. – 2017. — № 8. – С. 259-266.
  2. Стаселька, К. Сацыялагічныя падыходы да вывучэння літаратуры / К. Стаселька// Мн.: Весці БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія Эканоміка. Культуралогія. – 2017. — № 3. – С. 77-81.
  3. Стаселька, К. Інтэлектуальная асоба ў сучаснай сацыяльнай прасторы / К. Стаселька// Мн.: Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2017. — № 4.
  4. Стаселько, К. Национальная идентичность и исторический топос / К. Стаселько// Социальное знание и проблемы интенсификации развития белорусского общества: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 12-13 ноября 2015 г./ ред. кол.: И. В. Котляров [и др.]. – Мн.: Право и экономика, 2015. – С. 265-266.
  5. Стаселько, К. Социология литературы Пьера Бурдьё / К. Стаселько // Дні науки філософського факультету: матеріали Міжнароднай навуковай конференціі, Кіеў, 25-26 мая 2017 г./ рэд. кал.: И. В. Котляров [и др.]. – Кіеў: Кіеўскі універсітэт, 2017. – С. 100-101.
  6. Стаселька, К. Чытанне мастацкай лиітаратуры ў беларускім грамадстве / К. Стаселька // Особенности культурного развития «пограничных» территорий: исследования и стратегическое управление: матэрыялы материалы Международного научно-практического семинара, Минск, 30-31 мая 2017 г./ ред. кол.: А. А. Коваления [и др.]. – Мн.: Право и экономика, 2017. – С. 65-66.