kultura

Культурная спадчына. Культуралагічна-сацыялагічныя даследаванні

Авторы – Дарашэвіч Э. (навук. рэд.), Конан Ул. і інш.
Издательство – Минск: Сучаснае слова

Выданне ўтрымлівае тэксты беларускіх аўтараў, чыя творчая і практычная дзейнасць засяроджана на навуковай рэфлексіі розных аспектаў нацыянальнай духоўнай культуры і грамадскай думкі, міжкультурных кантактах і ўзаемадачыненнях.
Храналагічны ахоп матэрыялаў, што прааналізаваны ў артыкулах: ад часоў афармлення марфалагічнай спадчыны насельніцтва Беларусі дапісмовага перыяду гісторыі — да перадміленіўмных павёваў мадэрнізму і постмадэрна ў сучасным нацыянальным мастацтве.
Адрасавана навукоўцам, студэнтам-гуманітарыям і шырокаму колу чытачоў, якія маюць цікаўнасць да праблем генезісу, тыпалогіі, пераемнасці ўсходнееўрапейскіх сацыякультурных узораў, да агульнатэарэтычных праблем культуралогіі.

.

Оглавление и аннотация (1Мб)